Jak vytvořit reklamu na Google AdWords?


Jak vytvořit reklamu na Google AdWords?

1. Napište zajímavý a originální text reklamy

 • Vytvořte sdělení, které se soustředí na výhody pro uživatele.

Proč: Uživatelé reagují na reklamy, které vychází vstříc jejich potřebám.

 • Informace v nadpisu a popisném řádku provažte s klíčovými slovy.

Proč: Uživatelé mají tendenci reagovat na reklamy, které nejvíc odpovídají jejich vyhledávacím dotazům.

Případová studie

Swoop logo

Zahrnutím klíčových slov s nejlepšími výsledky do responzivních reklam ve vyhledávání zvýšila kanadská letecká společnosti Swoop své tržby o 71 % a počet konverzí o 61 %.

 • Vyhýbejte se obecným sdělením. Používejte konkrétní výzvy k akci.

Proč: Obecné, nekonkrétní výzvy k akci často vedou k nižšímu zájmu o reklamy.

 • Sledujte sílu svých reklam. Napoví vám, jak by na ně uživatelé mohli reagovat.

Proč: Tato metrika je cenným nástrojem, jak ověřit, zda vysíláte správné poselství správným uživatelům.

Případová studie

MyFlightSearch logo

Internetová cestovní kancelář MyFlightSearch se zaměřila na vytváření responzivních reklam ve vyhledávání s dobrou a vynikající silou reklamy, což přispělo ke zvýšení počtu konverzí o 14 % a zlepšení ceny za rezervaci o 15 %. 

 • Pracujte s přehledem podkladů na úrovni kampaně.

Proč: Díky tomuto přehledu snáze zjistíte, které podklady zákazníky nejvíce zaujmou.

Přečtěte si podrobné pokyny, jak vytvořit zajímavý a originální text reklamy.

2. Vytvořte sdělení, které odráží vaši značku a vámi nabízené produkty a služby

 • Napište si reklamní text, který zaujme uživatele na všech zařízeních.

Proč? Když je výzva k akci atraktivní na jednom zařízení, bývá stejně zajímavá i na ostatních.

 • Zaměřte se na nadpisy.

Proč: Nadpis je první věc, kterou lidé uvidí. Bude mít velký vliv na výkon reklam.

 • Vyzkoušejte různě dlouhé nadpisy.

Proč: Delší nadpisy zvětšují klikatelnou oblast reklam ve vyhledávání. Možná ale zjistíte, že u uživatelů, kteří již vaši značku hledají, lépe fungují kratší nadpisy.

 • Zvažte, zda nechcete použít dynamické reklamy ve vyhledávání, abyste ještě více ušetřili čas.

Proč: Dynamické reklamy ve vyhledávání automaticky generují nadpisy a zobrazují reklamy lidem, kteří hledají vaše produkty, na základě obsahu vašeho webu.

Přečtěte si podrobné pokyny ohledně vytváření reklamních sdělení k propagaci značky.

3. Nastavte reklamy tak, aby byly úspěšné

 • Přidejte co nejvíce unikátních nadpisů a popisů.

Proč: Z jedinečných nadpisů a popisů může systém vytvořit více kombinací reklam.

 • U většího počtu reklam používejte vkládání klíčových slov a personalizátory.

Proč: Můžete tak přizpůsobit sdělení kreativy konkrétnímu vyhledávání, a přitom snížit režii za správu.

 • Spárujte responzivní reklamy ve vyhledávání s Chytrými nabídkami a klíčovými slovy ve volné shodě.

Proč: Můžete zobrazit správné informace co největšímu počtu relevantních uživatelů, a přitom automaticky nastavit pro každý dotaz správnou nabídku.

Případová studie

Tails.com logo

Britský web tails.com využil spojení klíčových slov ve volné shodě, chytrých nabídek a responzivních reklam ve vyhledávání. Díky tomu v Německu u svých obecných kampaní ve vyhledávání zaznamenal o 258 % více kliknutí a o 182 % více registrací.

4. Použijte co nejvíce typů podkladů.

 • Aktivujte všechny typy podkladů, které pro vaši firmu dávají smysl.

Proč: Existuje celá řada typů podkladů, díky kterým jsou reklamy užitečnější a zajímavější pro uživatele a které vám zároveň pomohou splnit vaše marketingové cíle. Inzerenti například mohou dosáhnout průměrně o 20 % větší míry prokliku, jestliže se u jejich reklam ve vyhledávání zobrazují čtyři odkazy na podstránky.2

Případová studie

HUGO BOSS logo

Když společnost HUGO BOSS v rámci své strategie přidala k responzivním reklamám ve vyhledávání obrázky a začala používat údaje o publiku a chytré nabídky s cílovou ROAS, dosáhla 2,5krát vyšší návratnosti investic do reklamy a 5% zvýšení míry prokliku v porovnání s celkovou návštěvností na mobilních zařízeních.

 • Podklady by měly být co nejkvalitnější.

Proč: Podklady se automaticky vybírají na základě několika faktorů, mezi které patří historický výkon, uživatelský kontext a dostupné místo.

Přečtěte si podrobné pokyny, jak používat co nejvíce typů podkladů.

5. Sdělení kreativ testujte a optimalizujte

 • Pomocí variant reklam sdělení kreativy vyzkoušejte. Jedno sdělení při testu používejte opakovaně.

Proč: Ladění textu reklamy, především nadpisů, vám umožní lépe poznat preference uživatelů a zlepšit výkon.

 • Úspěšnost reklam vyhodnocujte podle přírůstku zobrazení, kliknutí a konverzí, kterého reklamní sestavy a kampaně dosáhly.

Proč: Díky responzivním reklamám ve vyhledávání se vaše reklamy mohou účastnit většího počtu aukcí. Výsledky a metriky na úrovni reklam (např. míra prokliku a konverzní poměr) vám nemusí poskytnout úplný přehled o výkonu.

Štítky

Oblíbené příspěvky

Webová vizitka
Co je digitální marketing a proč je důležitý?
Získejte své vlastní webové stránky s našimi profesionálními službami!