Systém pro správu obsahu (CMS z anglického content management system) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. V dnešní době se jako CMS zpravidla chápou webové aplikace, někdy s případným doplňkovým programovým vybavením u klienta. Pro CMS se někdy používají i oborově podobné termíny redakční či publikační systém.

Mezi základní funkce CMS (obvykle se člení na administrátorské a uživatelské) patří:

Tvorba, modifikace a publikace dokumentů (článků) zpravidla prostřednictvím webového rozhraní, často s využitím jednoduchého online WYSIWYG editoru nebo jednoduchého systému formátování textu (není nutná znalost HTML),
správa diskusí či komentářů, ať už k publikovaným dokumentům nebo obecných,
správa souborů,
správa obrázků či galerií,
kalendářní funkce,
statistika přístupů.

CouMeS není jen CMS v pravém slova smyslu, ale něco více.