Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se týká a vztahuje pouze na webové stránky coumes.cz (dále jen „COUMES“). COUMES shromažďuje některé osobní informace, které jsou specifikovány níže, a to pro své vlastní potřeby nebo potřeby nezbytné pro uskutečnění obchodních smluv vzniklých při provozování internetových stránek WWW.COUMES.CZ nebo závazků provozovatele, které převzal při poskytování software, poskytování následných aktualizačních a inovačních licencí programů, pro rozvoj nabízených služeb, zdokonalení ovladatelnosti obchodu, zjednodušení procesu nákupu, informování atd.

COUMES neshromažďuje žádné citlivé osobní údaje vypovídající o majetku a majetkových poměrech, národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v politických stranách atd. Při uchovávání osobních údajů dodržujeme Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a souvisejících.

Jaká osobní data shromažďujeme?

COUMES shromažduje pouze data nutná k uskutečnění plnění kupní smlouvy uzavřené se zákazníkem a jedná se o následující: – Jméno a příjmení (u firmy obchodní jméno nebo firmu a IČ a DIČ) – Dodací adresa – Fakturační adresa – Licenční klíče – E-mail – Telefon

Prohlášení: COUMES se zavazuje k tomu, že nebude svěřená osobní data, popsaná v předchozím odstavci poskytovat třetí osobě pro komerční nabídku nesouvisející s produktem na webových stránkách WWW.COUMES.CZ bez souhlasu vlastníků těchto dat. COUMES se dále zavazuje k tomu, že na přání zákazníka i bez udání důvodu, jeho osobní data vymaže z databáze.
Pokud dojde k převodu vlastnických práv nebo pronájmu tohoto internetového obchodu jiné fyzické či právnické osobě, veškerá získaná data přejdou do užívání novému vlastníkovi nebo nájemci za stejných podmínek, přičemž je nový vlastník vázán dodržováním prohlášení o ochraně osobních údajů.

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1. září 2013, vydává COUMES.